به وبلاک مقاومت خوش آمدید
این وبلاک برای شما معلومات در مورد مقاومت مردم افغانستان را بیان خواهند کرد
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

افغان پیپر چرا چرند مینویسد؟!


رحیم قادری

وقتی اخبارسایت انتر نیتی افغان پپیر را مرور میکردم به خبر برکناری احمد ولی مسعود از سفارت برخوردم. آنچه که مایۀ تعجبم در این خبر شد، از یکسو نادرستی ها و اشتباهات درمتن ومحتوای خبر و از جانب دیگر لحن عقده مندانه و کینه توزانه دربیان وتحلیل خبربود. 

خبر با مطلب نادرست آغاز می شود، با گپ غلط بیان میگردد و تا پان بر تحلیل های غلط و نادرست ادامه میابد. نخستین مطلب نادرست در شروع خبر این است که احمد ولی مسعود را برادر ارشد احمد ضیاء مسعود وانمود می شود در حالیکه بر عکس، احمد ضیاء مسعود برادر ارشد موصوف است. درحالیکه احمد ولی مسعود سفیر افغانستان در بریتانیا میباشد، افغان پپیر، وی را سفیر افغانستان در هندوستان نگاشته است. این مطلب را نه یکبار بلکه دوبار بصورت مکرر در خبر می خوانیم. تکرار یک مطلب غلط و نادرست در مورد وظیفۀ شخصی که تمام محتوا و مطالب خبر بر آن می چرخد بیانگر سطحی نگری و ناتوانی در کار خبر نویسی و تحلیل است.  این موضوع نشان میدهد که سایر ادعا ها و برداشت ها در تحلیل و تفسیر این خبر تا چه حدی پر از ضعف و نادرستی میباشد.

نویسندگان و تهیه کنندگان خبردر افغان پپیر این خبر را به گونۀ نگاشته اند که فکر می شود در یک عملیات نظامی به فتح بزرگی دست یافته باشند. واین فتح نظامی را، وزیر خارجۀ افغانستان آقای سپنتا انجام داده باشد. خبر برکناری احمد ولی مسعود از سفارت درسایت افغان پپیربا پیش فرض های مختلف، تحلیل، داوری و نتیجه گیری بیان شده است که برای خواننده پرسش های زیادی را بوجود می آورد. طورمثال: آیا احمد ولی مسعود به جناب کرزی وعده کرده بود که به گفتۀ افغان پپیر” تمام نیروهای جبهۀ متحد را برای دولت کرزی آماده سازد” ؟ از شیوۀ بیان این مطلب فهمیده می شود که احمد ولی مسعود این ادعا و وعده را در اوایل حکومت آقای کرزی کرده باشد. چون در آن اوایل، نیروهای جبهۀ متحد موجودیت داشتند وبرای کرزی از اهمیت برخوردار بودند. اکنون که نه نیروی جبهۀ متحد وجود دارد و نه آقای کرزی نیازی به چنین نیروی احساس می کند. اما کذب این ادعا از این حقیقت بر ملا می شود که احمد ولی مسعود نه آن وقت و نه بعداً فرمانده نیروهای جبهۀ متحد نبود تا تعهد آماده سازی این نیروها را به آقای کرزی کرده باشد.

دلایل نا همآهنگی او با کرزی که افغان پپیر از آن سخن میزند چه بود؟ چه مسایلی انتظارات او را از کرزی تشکیل میداد و آقای کرزی به ادعای افغان پپیر چرا نتوانست انتظارات اورا بر آورده سازد؟ افغان پپیر ادعای اختلاف احمد ولی مسعود را با جناب اسپنتا وزیر خارجه بمیان میکشد اما این اختلاف چه بود؟ در حالیکه برکناری موصوف را از سفارت به این اختلاف ارتباط میدهد ولی توضیحی در مورد آن اختلاف ارایه نمیکند.  این ادعا ها و تحلیل های افغان پپیر تا چه حد صحت دارد؟ مبنا و منابع ادعا های افغان پپیر چیست؟ و . . .  .

افغان پپبردرشروع خبر ازاحمد ولی مسعود به عنوان جانشین احمد شاه مسعود نام میبرد و خبررا با برکناری او ازسفارت در نتیجۀ اختلاف با وزیر خارجه با این تأکید پایان میدهد:” و فعلاً در وزارت خارجه پستی ندارد”.  افغان پپیر با چنین بیانی میخواهد بگوید که احمد ولی مسعود با برکناری و نداشتن پستی در وزارت خارجه دیگر جانشین احمد شاه مسعود هم نمی تواند باشد.
فهمیده نمی شود که افغان پپیرازنشرخبر برکناری احمد ولی مسعود با تمام این نادرستی ها وبا لحن عقده مندانه، تحلیل های غیر واقعی و کینه توزانه چه هدفی را مد نظر داشته است؟ اما بر خلاف برداشت و تحلیل افغان پپیر، سفارت لندن برای احمد ولی مسعود کدام سنگر و جایگاه بزرگی نبود که بر کناری او یک فتح بسیار عظیم تلقی شود.

شهید احمد شاه مسعود نه سفیر افغانستان در کدام کشوری بود و نه کدام رتبه و مقام دولتی داشت که برادرش احمد ولی در سفارت و کرسی دولت جانشینی اورا حاصل کرده باشد و اکنون با ازدست دادن آن کرسی از این جانشینی محروم شود. احمد شاه مسعود نماد و سمبول مبارزه و جهاد در کشور برای آزادی و عدالت اجتماعی بود. او درفش پایداری و ایستادگی در راه حق و آزادی را تا پایان عمرش بدوش کشید. احمد شاه مسعود به وطن و مردمش، به آزادی و عدالت در کشورش علاقۀ مفرط داشت.

از این رو او تا آخر در وطن باقی ماند و در بد ترین شرایطی که القاعده و طالب در یک قدمی تسخیر پنجشیر قرار داشتند با قاطعیت اعلان کرد اگر تنها هم بمانم از وطن بیرون نمی شوم و از مقاومت دست نمی کشم.  امروزآنچه که از احمد شاه مسعود باقی مانده است همین فکر و روح آزادیخواهی و عدالت جویی او میباشد نه کدام سفارت و وزارت. به یقین که این روحیه و اعتقاد را، احمد ولی مسعود برادر آن فقید با خود دارد. چه در سفارت و چه بی سفارت. برای احمد ولی مسعود سفارت لندن در این چهار سالی که گذشت نه مقامی برای پاداش و جانشینی برادر شهید و فقیدش، بلکه محلی برای دور نگهداشتن او از حضور فعال در عرصۀ سیاست و مبارزات سیاسی کشور بود. وسیله ای برای همنوایی و تأیید او با تمام عملکرد های نادرست حاکمیت. هرچند که احمد ولی مسعود بیشتر از هر کسی باور ها و آرمانهای برادر شهید خود را درک میکرد اما سفارت لندن او را به جای توضیح و بیان این آرمانها و باورها بسوی نوعی از سکوت و خاموشی برده بود. کسانیکه از نزدیک واقعیت های افغانستان را درک می کنند به خوبی میدانند که سفارت احمد ولی مسعود و معاونیت برادرش احمد ضیاء مسعود پیش از آنکه مقام و منزلتی برای آنها محسوب شود، امتیازی برای دولت آقای کرزی در مشروعیت بخشیدن وی در سطح ملی و بین المللی میباشد.

برکناری آقای احمد ولی مسعود از سفارت لندن با هر تعبیر سایت انترنیتی افغان پپیر در مورد آن، یک خبر خوب برای تمام عناصر و گروه های عدالت خواه و وطندوست و به خصوص برای رهروان راه واندیشۀ شهید احمد شاه مسعود است. احمد ولی مسعود اکنون بیشتر از هر زمان دیگر این مسؤلیت و وجیبه را بدوش دارد که قیادت و رهبری هوا داران و دوست داران راه و آرمان شهید احمد شاه مسعود را در میدان مبارزات سیاسی بدوش بگیرد.


[ ] [ ] [ قلم ]
درباره وبلاگ

به خدا سوگند اگر به اندازه کلاهم جای ماندن در این سرزمین را داشته باشم. می مانم و مقاومت می کنم.
سخنان سالار مقاومت
شهید احمدشاه مسعود (رح)